Liquidació de les taxes recaptades o generades pels titulars d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles

11027 - Liquidació de les taxes recaptades o generades pels titulars d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Els titulars d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles han de presentar mensualment una liquidació de les taxes recaptades o generades com a conseqüència de la seva activitat de prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles.
Aquestes entitats també han de presentar, eventualment, liquidacions complementàries de regularització. 

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions pot ser que en presenteu una versió obsoleta.

Els titulars d'estacions d'inspecció tècnica de vehicles han de presentar la liquidació mensual dins dels primers 20 dies del mes següent al del període de liquidació

Què necessiteu fer?

Data actualització  13.05.2016