• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Liquidació de les taxes recaptades i generades pels organismes de control per a la realització d'inspeccions periòdiques

Liquidar les taxes

Liquidar les taxes 11030 - Liquidació de les taxes recaptades i generades pels organismes de control per a la realització d'inspeccions periòdiques Departament d'Empresa i Coneixement
Pel que fa a la liquidació mensual, els organismes de control l’han de presentar dins dels primers 20 dies del mes següent al del període de liquidació.
Quant a les liquidacions complementàries de regularització que efectuen els organismes per corregir possibles dades errònies, aquestes poden presentar-se en qualsevol moment.
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Modificació de quotes de les taxes

En cas de produir-se un canvi en les quotes de les taxes en una data intermitja del període a liquidar, els organismes hauran d’efectuar un tràmit de liquidació per cada període de mes corresponent a cadascuna de les quotes.