Liquidació de les taxes recaptades i generades pels organismes de control per a la realització d'inspeccions periòdiques

11030 - Liquidació de les taxes recaptades i generades pels organismes de control per a la realització d'inspeccions periòdiques Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Els organismes de control han de presentar mensualment una liquidació de les taxes recaptades i generades com a conseqüència de l’activitat d’inspecció periòdica de les instal·lacions i els aparells sotmesos a reglamentació de seguretat industrial.
Aquests organismes també han de presentar, eventualment, liquidacions complementàries de regularització.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions pot ser que en presenteu una versió obsoleta.

Els organismes de control han de presentar la liquidació mensual dins dels primers 20 dies del mes següent al del període de liquidació.

Què necessiteu fer?

Data actualització  13.05.2016