Sol·licitar el préstec 20853 - Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0 Departament d'Empresa i Coneixement

El termini per presentar la sol·licitud és fins el 31 de desembre de 2020 o fins exhaurir el pressupost.

Cal que ompliu el formulari de sol·licitud de finançament del producte ICF Indústria 4.0

 1. Demana el teu préstec ICF Indústria.
 2. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir i tota la documentació a presentar.
 3. En paral·lel, la Direcció General d’Indústria estudiarà el projecte per valorar-ne l’elegibilitat i aprovar la bonificació del tipus d’interès.

Condicions dels préstecs

 • Import mínim de les actuacions subvencionables: 
  • 3,5 milions € per a grans empreses.
  • 0,5 milions € per a PIMES
 • Els préstecs seran de fins el 80% de la despesa subvencionable.
 • Termini d'amortització: màxim 10 anys amb possibilitat de dos anys de carència inclosos.
 • Tipus d'interès: Euríbor a 12 mesos més el 2%, amb caràcter general. Sobre aquest tipus s'aplicarà la bonificació d'un màxim del 2% atorgada pel Departament d'Empresa i Coneixement.

 

Tipologia de projectes subvencionables

Els projectes d'inversió i desenvolupament han de tenir una especial rellevància sobre:

 • La digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de la connectivitat, tecnologies de la informació i comunicació, robòtica i sensòrica en els seus processos productius i en la resta dels àmbits d'activitat.
 • L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
 • La creació o el manteniment de l'ocupació.
 • La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
 • La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.
 • La reindustrialització d’instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o  deslocalització.
 • La nova implantació industrial.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.