Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0)

20853 - Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0 Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

Bonificació de fins al 2% dels interessos d’operacions de crèdit destinades a finançar, entre altres projectes d'inversió i desenvolupament industrial que impliquin: 

  • la digitalització de la indústria
  • la inversió industrial amb impacte significatiu
  • la transformació del sector de l'automoció

 Trobareu els requisits i les condicions dels préstecs quan accediu a l’opció de 'Sol·licitar el préstec', a l’apartat de requisits.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit. Les sol·licituds presentades per petició genèrica no es tindran en compte i la data de presentació serà la data en què es presenti la nova sol·licitud utilitzant el formulari específic que trobeu en aquest tràmit.

En primer lloc cal fer la sol·licitud a l'Institut Català de Finances. Fins que ICF no doni el vistiplau a l'operació de préstec des del punt de vista financer, no es pot presentar la sol·licitud de l’ajut que va associat a aquest préstec. Un cop ICF doni aquest vistiplau, caldrà presentar el formulari que es troba al Pas. 1 Per Internet, de l'apartat 'Sol·licitar el préstec'.

El termini per fer la sol·licitud és del 26 de març de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixi el pressupost.

  • Empreses industrials i de serveis a la producció.
    Queden excloses aquelles empreses industrials incloses en les divisions 10, 11 i 12 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE), és a dir indústries de productes alimentaris, de fabricació de begudes i indústries del tabac.

  • Empreses industrials i de serveis a la producció de nova implantació.

Les empreses de serveis a la producció hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del
50% de la seva xifra de negoci.

Data actualització  23.03.2021