• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Instal·lacions de transport i distribució de combustibles gasosos per canalització

9048 - Instal·lacions de transport i distribució de combustibles gasosos per canalització Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per a obtenir l’autorització administrativa, l’aprovació del projecte executiu i l’autorització de posada en servei d’una instal·lació de transport i distribució de combustibles gasosos per canalització ubicada a Catalunya, el seu titular ha de presentar una sol·licitud a l’Administració. 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit, 'Instal·lacions de transport i distribució de combustibles gasosos per canalització', no està afectat per la suspensió de terminis i per tant es tramitarà d’acord amb el procediment habitual.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 15.11.2018