• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Instal·lació de protecció contra incendis

Baixa

Baixa 21540 - Instal·lacions de protecció contra incendis Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar un cop la instal·lació hagi quedat fora de servei


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació  [HTML, 87,83 kB ]
    Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif

No hi ha taxes associades a aquest tràmit