Instal·lació de protecció contra incendis

21540 - Instal·lacions de protecció contra incendis Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d’instal·lacions de protecció contra incendis ubicades a Catalunya, els seus titulars  han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.  

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització  15.11.2018