• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents fins a 15 kW en sòl urbanitzat

Sol·licitar l’autorització d’explotació definitiva (nova instal·lació i ampliació/reducció d'instal·lacions fotovoltaiques)

Sol·licitar l’autorització d’explotació definitiva (nova instal·lació i ampliació/reducció d'instal·lacions fotovoltaiques) 21524 - Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents fins a 15 kW en sòl urbanitzat Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de fer el tràmit cal triar el formulari adequat depenent del tipus d'instal·lació i de l'acció que es vulgui fer.

Així doncs, a l'hora de tramitar, a l'apartat 'Pas 1. Comunicar > Per Internet', s'ha de triar el formulari depenent de:

  • Si és una nova instal·lació 
  • Si és una ampliació/reducció d'una instal·lació 

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit

La instal·lació ha de complir les condicions tècniques del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Una instal·lació d’autoconsum amb compensació d'excedents és una modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents, en la que la instal·lació de generació pot, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport i distribució. En aquests casos existiran dos tipus de subjectes dels que preveu la Llei del sector elèctric, el subjecte consumidor i el productor.