• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents de fins a 100 kW

Modificar, canviar de titular o donar de baixa la instal·lació

Modificar, canviar de titular o donar de baixa la instal·lació 21526 - Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents de fins a 100 kW Departament d'Empresa i Coneixement

Abans de tramitar la modificació d’una instal·lació d’autoconsum existent cal fer, amb caràcter previ per a la instal·lació generadora modificada d’autoconsum, el tràmit de Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió que correspongui en funció del tipus de modificació i, si escau, de la resta de reglaments tècnics aplicables. Cal fer la modificació corresponent de la instal·lació generadora marcant la casella 'Altres usos', en el camp 'Tipus d'ús', i detallant 'Instal·lació generadora', en el camp 'Especificar el tipus d'ús'.

Pel que fa a les modificacions d’instal·lacions d’autoconsum, cal legalitzar-les escollint el tràmit corresponent a la instal·lació resultat de la modificació efectuada:

Un cop escollit el tràmit corresponent, cal emplenar el Formulari i l’Annex amb totes les dades de la instal·lació resultant, és a dir, indicant els valors finals totals dels camps de la instal·lació resultant modificada.

Algun tipus de modificació en les instal·lacions de potència superior a 100 kW pot requerir Resolució de modificació de l’autorització administrava prèvia i/o de construcció i/o d’explotació. Cal que consulteu a l’òrgan tècnic, si teniu dubtes.

Per a més informació, podeu consultar aquest exemple pràctic.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.