• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Instal·lació generadora d'autoconsum sense excedents de més de 100 kW

Sol·licitar l’autorització d’explotació definitiva d’una instal·lació de cogeneració, biogàs, biomassa, residus i hidroelèctrica (nova instal·lació i ampliació/reducció)

Sol·licitar l’autorització d’explotació definitiva d’una instal·lació de cogeneració, biogàs, biomassa, residus i hidroelèctrica (nova instal·lació i ampliació/reducció) 21877 - Instal·lació generadora d'autoconsum sense excedents de més de 100 kw Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de fer el tràmit cal triar el formulari adequat depenent del tipus d'instal·lació i de l'acció que es vulgui fer.

Així doncs, a l'hora de tramitar, a l'apartat 'Pas 1. Comunicar > Per Internet', s'ha de triar el formulari depenent de:

 • Si és una nova instal·lació 
 • Si és una ampliació/reducció d'una instal·lació 
Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades tècniques dels formularis d'Autoconsum (AVÍS: descarregue-vos cada vegada l'Annex i empleneu-lo de nou)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 109,24 kB ]
 • Certificat de direcció i acabament d'obra CFO  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 92,83 kB ]
 • Declaració del tècnic competent
  Aquest document s'ha de presentar en el cas en què els documents 'projecte i CFO' no estiguin visats ni incorporin el certificat de professionalitat del tècnic. En aquesta declaració el tècnic, hauria de fer constar les seves dades personals: nom, cognoms i titulació, indicant que te la titulació adequada per poder signar el projecte o el CFO del que es tracti i que no està inhabilitat professionalment.
 • Memòria justificativa origen combustibles (només per a les tecnologies següents: biomassa, biogàs, residus i solar termoelèctrica)
  Relació dels tipus de combustibles utilitzats indicant la quantitat anual emprada i el poder calorífic inferior (PCI) mig.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Una instal·lació d’autoconsum sense excedents és una modalitat de subministrament amb autoconsum , en la que els dispositius físics instal·lats impedeixin la injecció alguna d'energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas hi ha d'haver un únic tipus de subjecte d’acord amb la Llei del sector elèctric que és el subjecte consumidor.