• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Instal·lació generadora d'autoconsum sense excedents de més de 100 kW

Sol·licitar l’explotació definitiva d'una instal·lació fotovoltaica (nova instal·lació i ampliació/reducció)

Sol·licitar l’explotació definitiva d'una instal·lació fotovoltaica (nova instal·lació i ampliació/reducció) 21877 - Instal·lació generadora d'autoconsum sense excedents de més de 100 kw Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de fer el tràmit cal triar el formulari adequat depenent del tipus d'instal·lació i de l'acció que es vulgui fer.

Així doncs, a l'hora de tramitar, a l'apartat 'Pas 1. Comunicar > Per Internet', s'ha de triar el formulari depenent de:

  • Si és una nova instal·lació 
  • Si és una ampliació/reducció d'una instal·lació 

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Una instal·lació d’autoconsum sense excedents és una modalitat de subministrament amb autoconsum , en la que els dispositius físics instal·lats impedeixin la injecció alguna d'energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas hi ha d'haver un únic tipus de subjecte d’acord amb la Llei del sector elèctric que és el subjecte consumidor.