• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Inscripció de Càmpings al Registre de Turisme de Catalunya

Modificar la inscripció de càmping

Modificar la inscripció de càmping 313 - Inscripció de Càmpings al Registre de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot presentar en qualsevol moment. 

  1. Si el titular és una entitat jurídica, haurà d'estar legalment constituïda i la persona que actuï en representació seva haurà de disposar dels poders suficients per actuar com a tal.
  2. Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries. 
  3. Han de complir els requisits tècnics mínims que consten a l'Annex II del Decret 159/2012, de 20 de novembre d'establiments d'allotjament turístic i habitatges d'ús turístic.
  4. Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Com a modificació de l'activitat s'entèn qualsevol canvi en:

  • la capacitat del càmping
  • la categoria del càmping.

 

Els càmpings es classifiquen d’acord amb les seves edificacions, instal·lacions i serveis en les categories "luxe", "primera", "segona" i "tercera". Els seus corresponents distintius "L", "1a", "2a" i "3a" estan publicats al web competent en matèria de turisme.