Modificar l’activitat (fins a 1500 unitats d’acampada)

Modificar l’activitat (fins a 1500 unitats d’acampada) 313 - Establiments de càmping Departament d'Empresa i Coneixement

Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, després d'abonar la taxa municipal, si s'escau, ja podrà continuar amb l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

 

Per completar aquest tràmit l’ajuntament li requerirà, si escau, la taxa municipal corresponent. Per a obtenir més informació sobre la taxa ha de contactar amb l’ajuntament o visitar la seva seu electrònica.

 

Com a modificació de l'activitat s'entén qualsevol canvi en:

  • La capacitat del càmping
  • La categoria del càmping.

 

Modalitats, categories i elements identificatius

Els càmpings es classifiquen d’acord amb les seves edificacions, instal·lacions i serveis en les categories identificades per estrelles "dues estrelles", "tres estrelles, "quatre estrelles" i "cinc estrelles".