• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya

Modificar la inscripció d'apartament turístic

Modificar la inscripció d'apartament turístic 9756 - Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot presentar en qualsevol moment.   


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  1. Si el titular és una entitat jurídica, haurà d'estar legalment constituïda i la persona que actuï en representació seva haurà de disposar dels poders suficients per actuar com a tal.
  2. Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries.
  3. Han de complir els requisits tècnics següents: recepció amb superfície mínima de 10 m2 i superfícies mínimes dels apartaments o estudis corresponents a un hotel apartament d'una estrella o bàsic.
  4. Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Com a modificació de l'activitat s'entén qualsevol canvi en la capacitat de l'apartament turístic.

Els apartaments turístics s'identifiquen amb el distintiu "AT", les característiques del qual estan publicades al web del departament competent en matèria de turisme.