• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya

Canviar el titular de l'apartament turístic

Canviar el titular de l'apartament turístic 9756 - Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.   

  1. Si el titular és una entitat jurídica, haurà d'estar legalment constituïda i la persona que actuï en representació seva haurà de disposar dels poders suficients per actuar com a tal.
  2. Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries.
  3. Han de complir els requisits tècnics següents: recepció amb superfície mínima de 10 m2 i superfícies mínimes dels apartaments o estudis corresponents a un hotel apartament d'una estrella o bàsic.
  4. Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Els apartaments turístics s'identifiquen amb el distintiu "AT", les característiques del qual estan publicades al web del departament competent en matèria de turisme.