• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya

Inscriure l'apartament turístic

Inscriure l'apartament turístic 9756 - Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable de compliment amb la normativa turística i autoclassificació de l’establiment s’ha de presentar de forma prèvia a l’inici de l’activitat. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  1. Si el titular és una entitat jurídica, haurà d'estar legalment constituïda i la persona que actuï en representació seva haurà de disposar dels poders suficients per actuar com a tal.
  2. Els establiments han d'estar oberts al públic i oferir allotjament temporal mitjançant preu en unitats d'allotjament en combinació amb altres serveis turístics (entre els quals sempre hi ha d'haver el servei de cambres de bany i serveis higiènics i servei de neteja setmanal).
  3. Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries. 
  4. Han de complir els requisits tècnics següents: recepció amb superfície mínima de 10 m2 i superfícies mínimes dels apartaments o estudis corresponents a un hotel apartament d'una estrella o bàsic.
  5. Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.
  6. Han de tenir fulls de reclamació/denúncia a disposició de les persones usuàries.
  7. Han de disposar dels informes, llicències i habilitacions locals pertinents, si escau, per poder desenvolupar l’activitat així com complir amb els requisits de la normativa vigent en matèria de turisme i desenvolupament de l’activitat econòmica.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Tràmits previs

És important recordar que els tràmits d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya no supleixen els tràmits d’habilitació de l’activitat que s’han de fer amb caràcter previ als ajuntaments corresponents.  Podeu consultar quins són els tràmits municipals d’habilitació que cal fer prèviament al Canal Empresa.

Elements identificatius

Els apartaments turístics s'identifiquen amb el distintiu "AT", les característiques del qual estan publicades al web competent en matèria de turisme.