• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya

9756 - Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Són establiments d'allotjament turístic els que, d'una manera habitual i amb caràcter professional, ofereixen als usuaris turístics, mitjançant preu, allotjament temporal que no constitueixi un canvi de residència per a la persona allotjada, d'acord amb les condicions i les característiques que siguin establertes per reglament.

Els apartaments turístics són una de les modalitats en que es classifiquen els allotjaments turístics i es defineixen com a establiments que presten el servei d’allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d’explotació, amb els serveis turístics corresponents. Cap de les unitats d’allotjament pot ser habitatge. Tot l’edifici ha de tenir l’ús d’apartament turístic.

Els establiments d’apartaments turístics s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC).  

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

No es pot inscriure com a apartament turístic una unitat d’allotjament individual. L'apartament turístic ha de ser sempre un edifici sencer, d’acord amb la normativa aplicable. Si el que es vol és legalitzar l’activitat d’un habitatge d’ús turístic, es pot obtenir informació dels tràmits a realitzar mitjançant la Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic a l'ajuntament.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 11.12.2017