• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya

9756 - Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Són establiments d'allotjament turístic els que, d'una manera habitual i amb caràcter professional, ofereixen als usuaris turístics, mitjançant preu, allotjament temporal que no constitueixi un canvi de residència per a la persona allotjada, d'acord amb les condicions i les característiques que siguin establertes per reglament.

Els apartaments turístics són una de les modalitats en que es classifiquen els allotjaments turístics i es defineixen com a establiments que presten el servei d’allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d’explotació, amb els serveis turístics corresponents. Cap de les unitats d’allotjament pot ser habitatge. Tot l’edifici ha de tenir l’ús d’apartament turístic.

Els establiments d’apartaments turístics s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC).  

Llegiu-ne més

No es pot inscriure com a apartament turístic una unitat d’allotjament individual. L'apartament turístic ha de ser sempre un edifici sencer, d’acord amb la normativa aplicable. Si el que es vol és legalitzar l’activitat d’un habitatge d’ús turístic es pot obtenir informació dels tràmits a realitzar mitjançant la Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic a l'ajuntament.

 

Des del 4 de desembre de 2017 la tramitació de la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya es fa de manera exclusiva per Internet. Totes les novetats sobre la Tramitació de la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya es poden trobar a Canal Empresa. 

Què necessiteu fer?

Data actualització 11.12.2017