• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Inscripció d'Establiments de Turisme Rural al Registre de Turisme de Catalunya

Modificar la inscripció de l'establiment de turisme rural

Modificar la inscripció de l'establiment de turisme rural 412 - Inscripció d'Establiments de Turisme Rural al Registre de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot demanar en qualsevol moment.

  1. Si el titular és una entitat jurídica, haurà d'estar legalment constituïda i la persona que actuï en representació seva haurà de disposar dels poders suficients per actuar com a tal. A més, el requisit d'empadronament l’ha de complir un dels membres de  la societat.
  2. Han de complir els requisits d'empadronament, de capacitat i tècnics mínims que consten al Decret 159/2012, de 20 de novembre d'establiments d'allotjament turístic i habitatges d'ús turístic.
  3. Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Com a modificació de l'activitat s'entèn qualsevol canvi en:

  • la capacitat de l'establiment de turisme rural,
  • el grup de l'establiment de turisme rural,
  • la modalitat de l'establiment de turisme rural.
  • la persona empadronada de l'establiment de turisme rural.

Els establiments han d'estar senyalitzats amb el distintiu "TR" (consultar web del departament competent en turisme).

Els del grup casa de pagès han de portar l’afegitó "d'agroturisme" al darrera de la modalitat.