Iniciar l'activitat 412 - Establiments de Turisme Rural Departament d'Empresa i Coneixement

Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, després d'abonar la taxa municipal podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

 

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Per completar aquest tràmit l’ajuntament li requerirà la taxa municipal corresponent. Per a obtenir més informació sobre la taxa ha de contactar amb l’ajuntament o visitar la seva seu electrònica.

Modalitats, categories i elements identificatius

Els establiments han d'estar senyalitzats amb el distintiu "TR" (consultar web del departament competent en turisme). Els del grup 'casa de pagès' han de portar l’afegitó "d'agroturisme" al darrere de la modalitat.