• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys

9159 - Inscripció a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

La prova d'accés a la universitat per a les persones més grans de 45 anys és comuna per al conjunt de les universitats de Catalunya. Consta d'una fase general, igual per a tots els candidats/es i una entrevista personal. La prova d’accés, un cop superada, té validesa indefinida, però l’entrevista personal, amb resolució final d’apte/a, només tindrà validesa l’any en el qual es fa i per accedir a un únic centre-estudi.

Llegiu-ne més
  • Termini de matrícula: del 4 al 13 de febrer de 2020.

La matrícula només serà vàlida si es fa el pagament i es presenta tota la documentació fins al dia 13 de febrer (inclòs).

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.12.2019