• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Informes periòdics d'instal·lacions de Raig X amb finalitat de diagnòstic mèdic i veterinari

Presentar l'informe

Presentar l'informe 21769 - Informes aperiòdics d'instal·lacions de Raig X amb finalitat de diagnòstic mèdic i veterinari Departament d'Empresa i Coneixement
  • Les instal·lacions de raig X de tipus 1 hauran de presentar l'informe un cop cada any.
  • Les instal·lacions de raig X de tipus 2 hauran de presentar l'informe un cop cada dos anys.
  • Les instal·lacions de raig X de tipus 3 poden presentar l'informe en qualsevol moment, tot i que no estan obligades a fer-ho.

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Informes periòdics d'instal·lacions de Raigs X amb finalitat de diagnòstic mèdic i veterinari
Informació Complementària

El nom del fitxer pdf de l'Informe ha de seguir el format següent: RXIA[lletra de la província][el número d'instal·lació amb 5 dígits][Any corresponent a l'informe]. Per exemple: RXIAB012342018

No hi ha taxes associades a aquest tràmit