Informes periòdics d'instal·lacions de Raig X amb finalitat de diagnòstic mèdic i veterinari

21769 - Informes aperiòdics d'instal·lacions de Raig X amb finalitat de diagnòstic mèdic i veterinari Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Les persones que utilitzin equips de raigs X per radiodiagnòstic  han de presentar un informe periòdic de les instal·lacions de Raig X (RX) amb finalitat de diagnòstic mèdic i veterinari.

L'informe ha de tenir el resum diari d'operacions i resultats estadístics del control dosimètric del personal durant l'any anterior

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Què necessiteu fer?

Data actualització  19.07.2019