Informe previ en matèria d’incendis (tràmit municipal)

11091 - Informe previ en matèria d’incendis empresaiocupacio

És l'informe que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, cal que una entitat col·laboradora de l'Administració faci l’acte de comprovació en matèria d’incendis i n'emeti el certificat. Tot seguit, l'empresa haurà de fer la comunicació prèvia corresponent.

Llegiu-ne més

Poseu el municipi on voleu fer l'activitat en el cercador que trobareu més avall. Si l'ajuntament és FUE podreu iniciar el tràmit. En cas contrari, us adreçarem al web de l'ajuntament.

A la persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o al seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Què necessiteu fer?

Data actualització  30.07.2015