• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter

21585 - Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El Pla Serra Húnter (SHP, Serra Húnter Programme) té com a objectiu la incorporació a les universitats públiques catalanes de personal docent i investigador altament qualificat i amb mèrits homologables als dels estàndards internacionals.

Les persones candidates que s'incorporen a l'SHP ho poden fer en les categories de lector "tenure-eligible", d'agregat permanent, de catedràtic "tenure-eligible" i de catedràtic permanent.

En aquest sentit, el SHP ha establert uns requisits d’avaluació per tal que el professorat lector "tenure-eligible" pugui ser contractat com a professor agregat i estableix com un dels possibles requisits l’obtenció d’un informe complementari que cal demanar a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Aquest informe s'anomena Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter.

Llegiu-ne més

El formulari de sol·licitud d'aquest tràmit cal enviar-lo per Tràmits Gencat, en les dates següents:

Convocatòria oberta de forma permanent.

Podran sol·licitar l’emissió de l’Informe de professorat contractat no permanent Pla Serra Húnter el personal docent i investigador que compleixi les condicions següents:

a) Que tingui un contracte com a professorat lector tenure-eligible/Tenure-eligible lecturer en vigor amb una universitat pública catalana en el marc del Pla Serra Húnter.

b) Que disposi d’una acreditació de recerca favorable emesa per AQU Catalunya prèvia a la presentació d'aquesta sol·licitud.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 28.01.2019