• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Informe de l'AQU per a professorat lector

Sol·licitar l'informe

Sol·licitar l'informe 5141 - Informe de l'AQU per a professorat Departament d'Empresa i Coneixement

Us informem que, després de l'aixecament de la suspensió dels tràmits administratius, disposat pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, s'informa de l'actualització dels períodes del tràmit en línia per presentar les sol·licituds d'informe previ en la categoria de lector. 

El formulari de sol·licitud d'aquest tràmit cal enviar-lo per Tràmits Gencat, en les dates següents:

 • 1a convocatòria: del 9 de març al 2 de juny de 2020, ambdós inclosos.
 • 2a convocatòria: del 21 de setembre al 16 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

 

Un cop heu enviat la sol·licitud a tramitar podeu adjuntar la documentació i fer el pagament de la taxa corresponent. Cal annexar tota la documentació a Tràmits Gencat (no cal enviar cap còpia en paper) en el termini de 5 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

Per a consultar la documentació que cal presentar cliqueu aquí.

Professor lector
Els requisits necessaris per ser admès en el procés de selecció de les universitats catalanes són els següents:

 1. Estar en possessió del títol de doctor/a.
 2. Superar un procés selectiu que inclou una avaluació interna de la universitat contractant i una avaluació externa de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

La taxa corresponent s'ha de fer efectiva en un termini màxim de cinc dies a comptar a partir de l'endemà de l'enviament de la sol·licitud.

 • 30% de descompte per als membres de famílies nombroses de categoria general i de famílies monoparentals (*).
 • 50% de descompte per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial (*).

 (*) Si la persona sol·licitant no autoritza la consulta de dades telemàtiques a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), per gaudir d'aquesta bonificació haurà d'adjuntar una fotocòpia del títol de família nombrosa.

La figura de professorat lector obre les portes de la carrera acadèmica a través de la via contractual i permet accedir més endavant a categories superiors amb contracte indefinit (professorat agregat i catedràtic). El contracte és de caràcter temporal i a temps complet. La seva durada podrà variar entre un mínim d'un any i un màxim de cinc anys, flexibles en casos de maternitat o paternitat i adopció o acolliment, i amb plena capacitat docent i investigadora. En qualsevol cas, el temps total de durada conjunta del contracte de professorat lector i el d'ajudant, en la mateixa universitat o en una de diferent, no podrà excedir els 8 anys.

Requisits per presentar-se a la convocatòria d'emissió d'informes de professorat lector:

 • Disposar del títol de doctor.

Avaluació

La CAR desenvolupa la seva activitat mitjançant comissions específiques en els diferents àmbits del coneixement:

 • Humanitats 
 • Ciències Socials 
 • Ciències 
 • Ciències de la Vida 
 • Ciències Mèdiques i de la Salut 
 • Enginyeria i Arquitectura


Per a l'emissió dels informes relatius al professorat lector es valoraran els mèrits següents:

 1. Experiència investigadora:
  • Publicacions
  • Participació en projectes de recerca
  • Obra artística
  • Contribucions a congressos
  • Estades en centres de recerca
  • Direcció d'activitats de recerca o desenvolupament
  • Transferència de tecnologia, patents, models d'utilitat i altres resultats
  • Informes valoratius
  • Altres mèrits de recerca rellevants
 2. Formació acadèmica:
  • Predoctoral
  • Doctoral i postdoctoral
 3. Experiència docent:
  • Trajectòria docent universitària
  • Informes valoratius
  • Formació per a la docència universitària
  • Innovació docent
  • Altres mèrits docents