• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Habilitació com a guia de turisme de Catalunya

1847 - Habilitació com a guia de turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Aquesta habilitació permet a la persona titular exercir l'activitat de guia de turisme a l’interior dels monuments declarats bé cultural d’interès nacional i dels museus inscrits al registre de Museus de Catalunya. 

Llegiu-ne més

El Govern de la Generalitat va aprovar el dia 10 de març de 2020 el Decret 43/2020, de 10 de març, sobre l’activitat de guia de turisme. Amb tot, l'entrada en vigor d'aquest decret, prevista per al 9 d'abril de 2020, ha estat afectada per la declaració d’estat d’alarma i les successives pròrrogues. Per tant, no serà fins que s’aixequi la suspensió de terminis que es podrà reprendre el còmput del  termini.

La normativa europea obliga a una revisió de la normativa interna. Com a conseqüència d’aquesta adaptació, que ha de portar a treballar sota el  sistema de qualitat turística dels serveis, no es convocaran més proves per a l’habilitació de guies de turisme de Catalunya ni es tramitaran reconeixements d’habilitacions de guies de turisme expedides per altres administracions públiques.

Què necessiteu fer?

Data actualització 18.09.2017