• Imprimeix

Habilitació com a guia de turisme de Catalunya

1847 - Habilitació com a guia de turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Aquesta habilitació permet a la persona titular exercir l'activitat de guia de turisme a l’interior dels monuments declarats bé cultural d’interès nacional i dels museus inscrits al registre de Museus de Catalunya.
Existeixen dues vies per a l’obtenció de l’habilitació com a guia de turisme de Catalunya. D’una banda l’habilitació mitjançant la convocatòria d’un procés selectiu i d’altra, el reconeixement de l’habilitació com a guia turístic expedida per una altra administració pública: 

  • Habilitació mitjançant la participació a la convocatòria d’un procés selectiu, amb o sense idiomes estrangers, i ampliació d'idiomes per als guies ja habilitats. Les persones candidates poden presentar-se també igualment al procés selectiu per a l'obtenció de l'habilitació de guia turístic de Catalunya amb llenguatge de signes.
  • Reconeixement d'una habilitació com a guia turístic expedida per una altra comunitat autònoma de l’Estat espanyol o organisme oficial d’altre estat membre de la Unió Europea.   
Llegiu-ne més

La normativa europea ens obliga a una revisió de la nostra normativa interna.  Com a conseqüència d’aquesta adaptació, que ens ha de portar a treballar sota el  sistema de qualitat turística dels serveis, no es convocaran més proves per a l’habilitació de guies de turisme de Catalunya.

  • A tothom que vulgui ser guia habilitat de turisme de Catalunya.
  • Als professionals del sector que vulguin ampliar la seva habilitació.
  • A les persones que estan en possessió d'una habilitació com a guia turístic expedida per una altra administració pública i que n’hagin demanat el reconeixement.

Data actualització 18.09.2017