• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització (PIME Indústria)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 21199 - Garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització Departament d'Empresa i Coneixement

El termini per sol·licitar aquest ajut finalitza el 31 de desembre de 2020, o fins a exhaurir els fons destinats a aquesta línia de finançament. 

 1. Demana el teu préstec Pime Indústria, a través del Formulari de sol·licitud de finançament del producte ICF pime indústria
 2. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir i la documentació que l'ICF requerirà.
 3. En paral·lel, la Direcció General d’Indústria estudiarà el projecte per valorar-ne l’elegibilitat i aprovar la garantia de fins el 50%.

Condicions del préstec

 • L'ajut consisteix en un aval del 50% per part del Departament d'Empresa i Coneixement.
 • Préstecs de fins  al 100% de la despesa subvencionable amb un mínim de 100.000 € i un màxim de  500.000 € en el cas de circulant.
 • Préstecs de fins el 80% de la despesa amb un màxim d'1.000.000 € en el cas d'inversió.
 • Termini d'amortització:
  • Per a circulant: màxim de cinc anys amb possibilitat d'un any de carència inclòs.
  • Per a inversió: màxim de 10 anys amb possibilitat de fins a dos anys de carència inclosos.
 • Tipus d'interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins a un 3% a estudiar en cada cas.

Tipologia de projectes subvencionables

Seran elegibles els projectes d'innovació, internacionalització o industrialització que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:

 • L'increment o el manteniment de la capacitat productiva.
 • La creació o el manteniment de l'ocupació i es valorarà especialment la qualitat d'aquesta ocupació i la retenció de talent.
 • La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
 • L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.
 • L'increment de les exportacions.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Tipologia d'ajut

L'ajut consisteix en un aval del 50% per part del Departament d'Empresa i Coneixement.