• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Estacions de servei per a vehicles a gas

Comunicar la posada en marxa

Comunicar la posada en marxa 21537 - Estacions de servei per a vehicles a gas Departament d'Empresa i Coneixement

Una vegada expedit el certificat d'inspecció, emès per organisme de control, la instal·lació es considerarà en disposició de servei.

En un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de la data del primer ompliment, es presentarà la comunicació juntament amb documentació necessària.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades específiques de la comunicació i posada en servei corresponent a les estacions de servei per a vehicles a gas (ITC-ICG05)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 1,73 MB ]
 • Projecte técnic
  Serà obligatori sempre que es tracti d'una alta o bé modificació d'una instal·lació.
 • Ubicació i plànol descriptiu del centre
  Serà obligatori sempre que es tracti d'una alta o bé modificació d'una instal·lació. Els plànols han d'estar en format vectorial .dwb, .gis o .shp.
 • Certificat de direcció d'obra
  Serà obligatori sempre que es tracti d'una alta o bé modificació d'una instal·lació.
 • Certificat d'instal·lació emès per l'empresa instal·ladora
  Serà obligatori sempre que es tracti d'una alta o bé modificació d'una instal·lació.
 • Certificat d'inspecció d'Organisme de Control
  Serà obligatori sempre que es tracti d'una alta o bé modificació d'una instal·lació.
 • Pla de manteniment
  Serà obligatori sempre que es tracti d'una alta o bé modificació d'una instal·lació.
 • Separates d'OC o projecte
Informació Complementària

Els titulars d’estacions de servei per a vehicles a gas han de complir els requisits preceptius, d’acord amb la Llei d’hidrocarburs, el Reglament tècnic d’instal·lacions de gasos combustibles i la resta de normativa aplicable.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Pel que fa a les estacions de servei de gas que se subministren a partir d’una planta satèl·lit de gas natural liquat (GNL) o be gas liquat del petroli (GLP), aquestes instal·lacions estan integrades en  el conjunt de l’estació de servei i per tant s'han de comunicar conjuntament mitjançant aquest tràmit. 

Per a més informació i concrecció sobre aquestes estacions cal consultar la Nota informativa sobre la tramitació d’estacions de servei de gas amb plantes satèl·lits de GNL o plantes de GLP.