Habilitació d'establiments de càmping

313 - Establiments de càmping Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

Són establiments d'allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, d'una manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant preu, allotjament temporal en les unitats d'allotjament així com altres serveis turístics d'acord amb les condicions establertes en la normativa reguladora.

Els establiments de càmping són una de les tipologies en què es classifiquen els allotjaments turístics i es defineixen com a establiments que presten el servei d'allotjament temporal en espais d'ús públic degudament delimitats, destinats a la convivència agrupada de persones a l'aire lliure, mitjançant albergs mòbils (tendes de campanya, caravanes, autocaravanes o qualsevol enginy que pugui ser remolcat per un vehicle de turisme), albergs semimòbils (habitatges mòbils o qualsevol altre tipus d'alberg en rodes que necessiti un transport especial per circular per carretera) i albergs fixos (bungalous i altres instal·lacions similars).

Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya. I previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, podrà iniciar o continuar amb l'activitat modificada

 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

 

Data actualització  13.10.2020