• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Entitats docents en matèria de seguretat industrial

Sol·licitar o modificar l’autorització com a entitat docent/centre de formació

Sol·licitar o modificar l’autorització com a entitat docent/centre de formació 21601 - Entitats docents en matèria de seguretat industrial Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.  


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

Cal tenir en compte que a l'hora d'annexar els documents al formulari, només s'acceptaran aquells que s'hagin fet a partir de les plantilles normalitzades que es poden descarregar en aquest apartat.

Les instruccions que apareixen a la pestanya normativa estableixen els requisits per camp reglamentari/categoria del curs a autoritzar. Tanmateix, manca desenvolupar alguns àmbits reglamentaris.

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

Matèries relacionades amb la Seguretat Industrial 

 • Inspecció tècnica de vehicles
 • Instal·lacions de protecció contra incendis
 • Manipulació de gasos fluorats
 • Instal·lacions de combustible gas
 • Instal·lacions frigorífiques
 • Instal·lacions tèrmiques en edificis
 • Operació industrial de calderes
 • Operació d’aparell elevadors (grua mòbil i grua torre)
 • Responsable de taller