• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Emissió certificacions/avaluacions de l'activitat docent

Universitats 5311 - Emissió certificacions/avaluacions de l'activitat docent Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Amb aquestes certificacions s'avalua l'activitat docent. Les sol·licituds per obtenir aquestes certificacions s'han d'adreçar al president/a de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya i s'han de presentar en suport paper.

Correspon a les universitats determinar en els seus concursos d'accés quins contractes han de ser coberts per a fer docència. Per tant, la certificació es converteix en un requisit si així ho estableix la universitat.

El sol·licitant es pot trobar en un d'aquests dos supòsits:

  • Professors d'universitats catalanes amb un Manual d'Avaluació Docent certificat per AQU Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV) i un informe favorable del seu vicerector de professorat.
  • Altres casos.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 23.11.2012