Distintiu de producte D’Artesania (D’A)

7058 - Distintiu de producte D’Artesania (D’A) Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

És un distintiu que acredita que els productes realitzats per una persona artesana són de producció pròpia i estan elaborats de manera artesanal mitjançant els processos propis del seu ofici i produïts a Catalunya. 

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta. La seva presentació manuscrita no s’acceptarà com a vàlida.

A les persones artesanes que s’hi dediquen professionalment, i realitzen una o diverses activitats incloses dins el Repertori de famílies d'oficis artesans  que comporten la formació, la creació, la producció i la transformació d’objectes, donant com a resultat un producte artesà local, individualitzat i realitzat amb matèria primera natural o matèria industrial reciclada que combini la tècnica, la tradició i/o la innovació, i que en cap cas sigui susceptible d'una producció industrial, totalment mecanitzada o en grans sèries, per a la seva comercialització.

Què necessiteu fer?

Data actualització  01.12.2015