Denúncies i notificacions en l’àmbit de les radiacions ionitzants

22264 - Denúncies i notificacions en l’àmbit de les radiacions ionitzants Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

La Generalitat de Catalunya posa a disposició de la població aquest tràmit per comunicar fets que puguin suposar un risc d’exposició indeguda a les radiacions ionitzants.

Els treballadors d’instal·lacions nuclears i radioactives tenen a la seva disposició un formulari de comunicació de denúncies a la pàgina web del Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

Les denúncies han de contenir la identitat de la persona o persones que les presenten, garantint-se la confidencialitat de les dades personals, que únicament seran tractades per a les finalitats indicades (registre d’entrada i sortida de documents, gestió d’actuacions d’inspecció i gestió de denúncies i expedients sancionadors). En tot cas, la Generalitat investigarà qualsevol comunicació relacionada amb fets que puguin suposar un risc d’exposició indeguda a les radiacions ionitzants. 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només el podeu fer presencialment si sou un particular.

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de tramitar per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Què necessiteu fer?

Data actualització  05.11.2020