Declaración de la condición mineromedicinal y / o termal, mineral natural, de manantial y mineroindustrial de un agua

9050 - Declaració de la condició mineromedicinal, mineral natural, termal o de brolladors d'una aigua Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per tal que l'Administració autoritzi l'aprofitament d’una aigua, prèviament cal que aquesta hagi obtingut la declaració com a mineral.

Tant la declaració de la condició mineral d'una aigua com l'autorització d’aprofitament posterior s'han de sol·licitar en el cas que es vulguin realitzar activitats d'extracció, envasat i comercialització d'aigua mineral natural i de brollador; per a la utilització d'una aigua mineromedicinal i termal per a usos terapèutics en un balneari i per a l'extracció i comercialització de les substàncies que conté l'aigua.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

L'autoritat minera procedirà a la presa de mostres corresponents als dotze mesos consecutius per a l'anàlisi complerta fisicoquímica i microbiològica de les aigües per les quals se sol·licita la declaració.

Data actualització  04.11.2019