• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments d’universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR)

21820 - Convocatòria d'ajuts de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR). Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'objecte dels ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya el de fomentar la capacitat investigadora dels seus departaments mitjançant la contractació de personal investigador predoctoral en formació dins el programa de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitaris (FI_SDUR), que pretén impulsar i consolidar estratègies i polítiques científiques conjuntes entre aquests departaments i les seves universitats, amb la finalitat que desenvolupin activitats de recerca d'impacte internacional i que enforteixin la generació de coneixement fronterer en la recerca universitària i la seva transferència.

Llegiu-ne més

Contacte: Elvira Reche (elvira.reche@gencat.cat) Telèfon: 93.269.18.25

A persones que portin a terme el seu doctorat en una universitat del sistema universitari de Catalunya.

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.11.2019