• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Comunicació per exercir l’activitat de comercialització de gas natural

9066 - Comunicació per exercir l’activitat de comercialització de gas natural Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

L'activitat de comercialització de gas natural serà desenvolupada per les empreses comercialitzadores que, accedint a les instal·lacions de transport i/o distribució, tenen com a funció la venda de gas natural als consumidors i a altres comercialitzadores.

La comercialització s'exercirà lliurement, sense perjudici de l'establert per als subministradors d'últim recurs, i el seu règim econòmic vindrà determinat per les condicions que es pactin entre les parts, incloent qualsevol servei relacionat amb el subministrament que suposi un dret de facturació i cobrament pel comercialitzador.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hageu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 04.02.2013