• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Certificat de competència professional d'operador de grua mòbil autopropulsada

Renovar el certificat

Renovar el certificat 6724 - Comunicació per actuar com operador de grua mòbil autopropulsada (OGMA) Departament d'Empresa i Coneixement

S'ha de presentar la comunicació i declaració responsable quan es produeixi un canvi substancial.

En el cas de renovació, donat que els carnets caduquen als cinc anys, s'ha de presentar la comunicació i declaració responsable abans de la caducitat juntament amb el certificat mèdic. 

  • Certificat mèdic

49.80€

  1. Tenen la consideració de “canvis substancials”:
    • Canvi de categoria dels carnets.
    • Ampliació de la competència professional de la persona per exercir l’activitat en altres camps reglamentaris, si està vinculat a una empresa inscrita al RASIC en el camp reglamentari corresponent.
    • Altres requisits que els reglaments tècnics i la normativa aplicable pugui establir.