• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Certificat de competència professional d'operador de grua mòbil autopropulsada

Sol·licitar l'examen

Sol·licitar l'examen 6724 - Comunicació per actuar com operador de grua mòbil autopropulsada (OGMA) Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment, després d'haver realitzat el corresponent curs de formació en un centre autoritzat.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Certificat d'estudis secundaris
 • Certificat de l'entitat autoritzada de la formació conforme s'ha fet el curs teòrico-pràctic
  Certificat de l'entitat autoritzada de la formació conforme s'ha fet el curs teòrico-pràctic
 • Edat d'accés al curs per estibadors portuaris
  Al moment de realitzar la sol·licitud d'accés al curs teòricopràctic impartit per una entitat reconeguda, l'interessat haurà de tenir complerts 18 anys
 • Certificat mèdic específic (RD560/2010 o OGRT:RD836/2003 i OGMA:RD837/2003)
  Certificat mèdic específic (RD560/2010 o OGRT:RD836/2003 i OGMA:RD837/2003).
 1. Ser major d’edat.
 2. Tenir la formació mínima requerida (consultar el quadre complet de formació necessària), realitzar un curs de formació i haver superat l'examen  de la Generalitat de Catalunya.
 3. Superar un examen mèdic sobre agudesa visual, sentit de l’orientació, equilibri i agudesa auditiva i aptituds psicològiques.

49.8€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

 1. L'examen es pot demanar en qualsevol demarcació territorial, amb independència del lloc de residència.
 2. Amb el pagament de la taxa d'examen es pot presentar a dues convocatòries d'examen
 3. No es pot "triar" dia i hora; la unitat corresponent farà l'assignació en funció del número d'assistents.
 4. No presentar-se el dia i hora en que s'ha estat convocat/ada implica la pèrdua de la convocatòria.
 5. Dates examen 
 6. Centres autoritzats. Centres reconeguts oficialment per impartir la formació necessària per accedir a l'examen que fa la Generalitat

 

Tipus de grua mòbil autopropulsada

 • Categoria A: Habilita la persona titular per fer el muntatge i maneig de grues mòbils autopropulsades fins a 130 tones de càrrega nominal.
 • Categoria B: Habilita la persona titular per fer el muntatge i maneig de grues mòbils autopropulsades de més de 130 tones de càrrega nominal.
 • Categoria EP (estibadors portuaris): Habilitat el seu titular per a la utilització, exclusivament en l'interior dels recintes portuaris, de grues mòbils de qualsevol càrrega nominal per a les operacions d'estiba i desestiba de vaixells.