• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Comunicació per actuar com a taller de reparació de vehicles automòbils

Adaptar al RASIC una activitat existent

Adaptar al RASIC una activitat existent 9733 - Comunicació per actuar com a taller de reparació de vehicles automòbils Departament d'Empresa i Coneixement

Per voluntat de l’empresa, si l’activitat era vigent a la data de publicació del decret de desplegament de la llei de seguretat industrial, on es regula el Registre del Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (8/3/2010) i aquesta no ha tingut canvis que requereixen la realització del tràmit de comunicació de canvis substancials.

El fet de presentar la comunicació i declaració responsable implica que el titular compleix els següents requisits:

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.