• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Comunicació per actuar com a taller de reparació de vehicles automòbils

Canviar de titular

Canviar de titular 9733 - Comunicació per actuar com a taller de reparació de vehicles automòbils Departament d'Empresa i Coneixement

S’ha de comunicar quan es produeix un canvi de titular.

El fet de presentar la comunicació i declaració responsable implica que el titular compleix els següents requisits:

Les taxes es poden consultar a la web de l'OGE.

La  comunicació de canvi de titular es pot realitzar en qualsevol demarcació territorial, independentment del domicili on es faci l’activitat.