• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Comunicació per actuar com a taller de reparació de vehicles automòbils

Comunicar canvis substancials

Comunicar canvis substancials 9733 - Comunicació per actuar com a taller de reparació de vehicles automòbils Departament d'Empresa i Coneixement

S’ha de comunicar quan es produeixin canvis substancials en les dades declarades. 

El fet de presentar la comunicació i declaració responsable implica que el titular compleix els següents requisits:

Es poden consultar al web de l’OGE.

La  comunicació de canvis substancials es pot realitzar en qualsevol demarcació territorial, independentment del domicili on es faci l'activitat.

Són canvis substancials tots aquells que suposin una variació de les dades declarades, i en especials els que facin referència al responsable tècnic obligatori i a les branques del taller. El canvi de titular té una tramitació específica.