• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Comunicació per actuar com a taller de reparació de vehicles automòbils

Comunicar l'inici de l'activitat

Comunicar l'inici de l'activitat 9733 - Comunicació per actuar com a taller de reparació de vehicles automòbils Departament d'Empresa i Coneixement

S’ha de realitzar la comunicació prèviament a l'inici de l'activitat. 

El fet de presentar la comunicació i declaració responsable implica que el titular compleix els següents requisits:

La  comunicació prèvia a l'inici d'activitat es pot realitzar en qualsevol demarcació territorial, independentment del domicili on es faci l’activitat.

Branques i Especialitats del Responsable de taller: 

  1. Mecànica: grups motopropulsors, diagnosi i posada a punt de motors, alineació de direccions, suspensió, direccions i frens, equips d’injecció diesel, equips d’injecció benzina i/o carburació de l’automòbil, aire condicionat i climatització, canvis de pastilles de frens, amortidors, i catalitzadors, canvis de tubs d’escapament, reparació de catalitzadors i/o silenciadors, reparació de radiadors, reparació de motocicletes i reparació o canvi de pneumàtics.
    Un taller amb responsable tècnic de la branca mecànica podrà reparar motocicletes en tota la seva dimensió (mecànica, elèctrica...). També podrà fer muntatge de pneumàtics.
  2. Electricitat: diagnosi i posada a punt de motors, autorràdio i telefonia, , alarmes, electrònica de l’automòbil, enllumenat, instal·lació d’autorràdios, instal·lació d’antenes, instal·lació d’alarmes, instal·lació de telefonia mòbil, DVD, GPS i d’altres aparells electrònics
  3. Carrosseria: carrosseria i xapa, , enganxalls, parabrises, llunetes i vidres, tapisseria de l’automòbil, muntatge sostres solars, seguretat interior de l’automòbil (barres protectores, air-bag)
  4. Pintura: pintura i acabats i retolació exterior de l’automòbil
  5. Per especialitat: reparació de motocicletes, reparació o canvi de pneumàtics

En el cas que un taller estigui inscrit amb una branca distinta a la mecànica i vol ampliar l’activitat a les especialitats de motocicletes i/o pneumàtics, el responsable tècnic haurà de fer un curs específic de 25 hores sense superació d’examen.

Un taller amb responsable tècnic de la branca mecànica podrà reparar motocicletes en tota la seva dimensió (mecànica, elèctrica...). També podrà fer muntatge de pneumàtics.