• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP)

Modificar les dades del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)

Modificar les dades del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 9099 - Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP) Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

Es poden consultar en aquest enllaç.

Mitjans de pagament de taxes
En el moment en que s'inicia el tràmit (presencialment o per correu) l'oficina OGE corresponent emet un rebut o carta de pagament en la qual figura el codi de barres corresponent a la liquidació.
Un cop es disposa d'aquesta carta de pagament, la taxa es pot fer efectiva:

Per Internet
Els pagaments de les taxes podran efectuar-se a través de la web de "la Caixa".
Si és usuari de línia oberta "la Caixa", amb el codi PIN del rebut.
Si no és usuari de línia oberta, amb targeta de crèdit.

Presencialment

  1. la mateixa OGE mitjançant targeta de crèdit o xec conformat o garantit nominatiu al Tresor de la Generalitat de Catalunya.
  2. En qualsevol oficina de "la Caixa".