Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP)

9099 - Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) és necessari per acreditar que els prototipus, tipus o models fabricats o importats per les empreses, compleixen els requisits legalment exigibles.

El Certificat de Conformitat de la Producció  (CCP) és una renovació del CCRR i és necessari per demostrar que el producte continua mantenint els mateixos requisits essencials que es van certificar.  

Les figures d'homologació de producte, homologació de tipus i registre de tipus, establertes com preceptives en disposicions reglamentàries de seguretat industrial, vigents a l'entrada en vigor del Reial decret 2200/1995, varen quedar substituïdes, excepte en els casos que preveu l'article 13.4 de la Llei d'Indústria, per la de certificacions de conformitat amb els requisits reglamentaris, emeses pels organismes de control establerts en el “Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial” que s'aprovà per aquest Reial Decret.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

A l'apartat "Altres informacions" de la modalitat "Sol·licitar el Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)" hi ha la informació referent als productes que estan subjectes a homologació i que han de ser certificats.

Data actualització  08.10.2020