• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP)

Renovar el CCRR: Certificat de Conformitat de la Producció (CCP)

Renovar el CCRR: Certificat de Conformitat de la Producció (CCP) 9099 - Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP) Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Relació de marques i models dels quals se sol·licita la renovació
  • Declaració del fabricant conforme continua frabricant el producte o productes amb les mateixes característiques tècniques
  • Documentació que acrediti que el fabricant té implantat un sistema d'assegurament de la qualitat
  • Document que acrediti que el fabricant/representant autoritza al sol·licitant la tramitació de la renovació del certificat de conformitat

63.0€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.