• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP)

9099 - Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) serveix per acreditar que els prototipus, tipus o models fabricats o importats per les empreses, compleixen els requisits legalment exigibles.
El Certificat de Conformitat de la Producció  (CCP) és una renovació del CCRR i pretén demostrar que el producte continua mantenint els mateixos requisits essencials que es van certificar. 

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

A l'apartat "Altres informacions" de la modalitat "Sol·licitar el Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)" hi ha la informació referent als productes que estan subjectes a homologació i que han de ser certificats.

Data actualització 22.09.2015