• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Certificat d'empresa per a la manipulació de gasos fluorats

Sol·licitar un certificat d’empresa

Sol·licitar un certificat d’empresa 9869 - Certificat d'empresa per la manipulació de gasos fluorats Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Requisits de comprovació immediata
 • Inscripció de l'empresa en el Registre dels Agents de la Seguretat Industrial (RASIC)
  L'empresa ha d'estar inscrita en algun dels següents àmbits d'actuació del RASIC: empreses instal·ladores/conservadores d'instal·lacions frigorífiques; empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en edificis; empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis

Requisits de comprovació posterior
 • Personal amb certificat personal de manipulador de gasos fluorats
  L'empresa haurà de disposar de personal amb el certificat personal que el capaciti per la manipulació: a) d'aparells fixos de refrigeració, aparells fixos d'aire condicionats i bombes de calor fixos i unitats de refrigeració de camions i remolcs ; o b) de sistemes de protecció contra incendis que continguin gasos fluorats d'efecte hivernacle, en tots dos casos i en funció del certificat sol·licitat.

 • Instruments i procediments
  El personal dedicat a l'activitat que requereix certificació, ha de tenir accés als instruments i procediments necessaris

18.1€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

Tipus de certificat

Depenent de l'àmbit d'inscripció al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) aquest certificat pot ser de dos tipus:

 • Certificat d’empresa per a aparells fixes de refrigeració, aparells fixes d’aire condicionat i bombes de calor fixes, i unitats de refrigeració de camions i remolcs frigorífics que continguin gasos fluorats d’efecte hivernacle.
 • Certificat d’empresa de sistemes fixes de protecció contra incendis i dels extintors que continguin determinats gasos fluorats d’efecte hivernacle.

Inscripció al RASIC

 • Les empreses que realitzen la instal.lació, manteniment i o revisió d’equips fixes de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics de refrigerant fluorat amb efecte hivernacle han d'estar inscrites en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit d'instal·lacions de fred industrial o  en l’àmbit d’instal·lacions  tèrmiques en edificis
 • Les empreses que realitzen la instal.lació, manteniment o revisió d’ equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats amb efecte d’hivernacle com agent extintor, han  d’estar inscrites en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) en l’àmbit de sistemes de protecció contra-incendis.

Validesa dels certificats

Els certificats emesos tindran validesa a tota Espanya i a la Unió Europea.