Certificat d'empresa per a la manipulació de gasos fluorats

9869 - Certificat d'empresa per la manipulació de gasos fluorats Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

El certificat d'empresa és el document mitjançant el qual l'Administració reconeix a l'empresa instal·ladora la capacitat per manipular gasos fluorats,  bé per a aparells de climatització (ja sigui fred o calor) o bé per a sistemes de protecció i extinció contra incendis.  

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

A les empreses que realitzen alguna de les següents activitats:

En relació amb els equips fixes de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics de refrigerants fluorats amb efecte d'hivernacle, les activitats següents:

  • Instal·lació
  • Manteniment o revisió

En relació amb els equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats amb efecte d'hivernacle com agent extintor, les activitats següents:

  • Instal·lació
  • Manteniment o revisió
Què necessiteu fer?

Data actualització  16.04.2019